K.M. van Halteren

Medewerkers

K.M van Halteren, huisarts

W.A. van Halteren - Van de Kop, verpleegkundig specialist

A. Damhuis, praktijkverpleegkundige

I. Peeze - Lutke Veldhuis, doktersassistente

P. ter Haar, doktersassistente

S. Olde Riekerink, doktersassistente

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.00 - 12.30 uur

Praktijknummer

Het praktijknummer 0541- 512371 kunt u bellen voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites en voor het opvragen van uitslagen. Wij verzoeken u te bellen tussen 08.00 - 11.00 uur in verband met het plannen van de spreekuren en visites. Wilt u de huisarts zelf spreken, dan kunt u bellen tussen 08.00 - 11.00 uur en dit aangeven bij de praktijkassistente. U wordt dan nog dezelfde dag teruggebeld.

Spoednummer

Bij een spoedgeval, wanneer wachten onverantwoord is belt u ons telefoonnummer 0541-512371 en kiest u optie 1. Dit nummer is uitsluitend te bereiken voor spoedgevallen tussen 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur en is alleen in gebruik als uw huisarts aanwezig is. Bij afwezigheid van uw huisarts in geval van spoed belt u 0541-512371 optie 0.

Waarneemnummer

Indien uw huisarts overdag niet aanwezig is, krijgt u voor dringende zaken tussen 08.00 - 17.00 uur via het nummer 0541- 512371 optie 9 één van de huisartsen uit de waarneemgroep aan de lijn. In geval van spoed tijdens de lunchpauze (12.30 - 13.30 uur) kiest optie 1.

Herhaalreceptenlijn

Voor het bestellen van herhaalrecepten hebben wij een herhaalreceptenlijn. 0541-512371 optie 2. Hiermee hopen wij de bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren en met meer nauwkeurigheid de aanvraag van herhaalrecepten te kunnen behandelen.
De receptenlijn is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.
Recepten vóór 11.00 uur aangevraagd kunt u na twee werkdagen na 15.00 uur bij uw eigen apotheek ophalen.

Huisartsenpost

In de avond (na 17.00 uur), nacht, tijdens het weekend en tijdens feestdagen is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen kunt u bellen met de huisartsenpost via 088 - 5551122.

Het spreekuur

Het spreekuur is altijd op afspraak. De assistente zal informeren naar de reden van de afspraak. Zij doet dit om een goede planning van het spreekuur te kunnen maken. Om te voorkomen dat de spreekuren erg uitlopen verzoeken wij u om één klacht per consult te bespreken. Of indien nodig een dubbele afspraak te maken.

K.M van Halteren, huisarts

Spreekuur; maandag, dinsdag, woensdag ochtend, donderdag en vrijdag

W.A. van Halteren - Van de Kop, verpleegkundig specialist

Spreekuur; dinsdag, woensdag ochtend en donderdag Zij heeft o.a. spreekuur voor patiënten met kleine klachten, psychosociale problemen en ouderenzorg.

A.Damhuis, praktijkverpleegkundige

Spreekuur; maandag, donderdagochtend en vrijdagochtend. Mw. Damhuis is gekwalificeerd praktijkondersteuner en verzorgt binnen de praktijk het spreekuur voor chronisch zorg zoals diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.

Doktersassistentes

De praktijkassistentes zijn allen bevoegd en bekwaam. Zij beantwoorden, indien mogelijk, medische vragen en geven uitslagen door. Ook maken zij afspraken voor het uitvoeren van verrichtingen zoals o.a. oren uitspuiten, urineonderzoek, injecties, uitstrijkjes maken, allergieonderzoek, bloeddrukcontrole, ECG. Dit alles in samenwerking en overleg met de huisarts.

Wrattenspreekuur

Om de 4 weken op donderdag en vrijdag  is er een wrattenspreekuur. Bij de praktijkassistente kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.

Reisadvisering

De praktijk is volledig gecertificeerd om reisadviezen te gegeven. Wij geven advies op maat volgens de landelijke richtlijnen van het Landelijk Coordinatiecentrum Reisadvisering. U kunt terecht voor al uw vaccinaties (inclusief gele koorts). Voor een afspraak of verdere informatie neemt u contact op met de assistente. Vergoeding van reisadvisering en vaccinatie hangt af van uw polisvoorwaarden.

Praktijk hoort bij HOED: