Gezondheidscentrum Vivaldi

In Gezondheidscentrum Vivaldi te Oldenzaal zijn twee huisartsen werkzaam.

Dhr. F.P. Greeven en Mw. Y.J. Schilthuis werken sinds 2003 vanuit hun eigen huisartsenpraktijk in dit Gezondheidcentrum.

HOED is in GZC: 
Vivaldi