H.E. Dunk

WE HEBBEN EEN NIEUWE WEBSITE:

https://huisartsenpraktijkdunk.praktijkinfo.nl

SpreekuurtijdenFoto praktijk van Dunk

De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Op donderdagmiddag neemt praktijk De Haer de praktijk voor spoedgevallen waar. De praktijkondersteuners hebben deze middag wel gewoon spreekuur.

We hebben alleen spreekuur volgens afspraak.

De assistente zal informeren naar de reden van de afspraak. Zij doet dit om de urgentie van de klacht en de duur van het consult in te schatten. Dit om een goede planning van het spreekuur te kunnen maken. Om te voorkomen dat de spreekuren erg uitlopen verzoeken wij u om één klacht per consult te bespreken.

Medewerkers:

  • Hanneke Dunk, huisarts, werkzaam op ma//wo/do
  • Max Krakers, huisarts, werkzaam op di/vrij
  • Carmen van Benthem, praktijkassistente, werkzaam op di/do/vrij
  • Mariska Zuur, praktijkassistente, werkzaam op ma/di/vrij-ochtend
  • Esmée Schothuis, praktijkassistente, werkzaam op ma/woe
  • Bianca Boerrigter, praktijkondersteuner/ praktijkmanager, werkzaam op ma/woe/do
  • Bianca Scholte Lubberink, praktijkverpleegkundige, ma/di-ochtend/do-middag
  • Fatma Yakar, praktijkondersteuner-GGZ, werkzaam op do-middag/avond
  • Sander Kosters, praktijkondersteuner-GGZ, werkzaam op vrij-middag/avond
  • Marjo Hogenbirk, praktijkondersteuner-GGZ Jeugd, werkzaam op di-avond

Doktersassistentes

De assistentes beantwoorden, indien mogelijk, medische vragen en geven uitslagen door. Ook hebben zij op bepaalde dagen een eigen spreekuur voor verrichtingen zoals o.a. oren uitspuiten, urine onderzoek, injecties, uitstrijkjes maken, controle van patiënten met diabetes, hoge bloeddruk en osteoporose. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met de huisarts. Ook voor deze spreekuren moet u een afspraak maken.

Afspraken en herhalingsrecepten

Om een afspraak te maken kunt u het beste 's morgens vóór 10.00 uur bellen, meestal kunt u dan dezelfde dag nog terecht.

We stellen het op prijs als u bij het maken van een afspraak aangeeft hoeveel tijd u ongeveer nodig denkt te hebben. Tegenwoordig vraagt de assistente waarvoor u komt om een afspraak goed te kunnen plannen.

U kunt per telefoon herhaalmedicatie aanvragen bij de apotheek: 0541-714000. Het medicijn kunt u dan twee dagen later na 12.00 uur ophalen.

Urine-onderzoek

Als u urine wilt laten onderzoeken, kunt u dat het beste 's morgens vroeg doen. Het is belangrijk dat urine vers bekeken wordt. Als u de urine echt niet meteen kan brengen zou het eventueel, voor zeer korte tijd, in de koelkast bewaard kunnen worden.

Wrattenspreekuur

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand is er een wrattenspreekuur. U dient hiervoor een afspraak te maken bij de assistente.

Praktijkondersteuner

In onze praktijk is gedurende de week een gekwalificeerde praktijkondersteuner (de zgn. POH) aanwezig. Zij houdt spreekuren voor chronische aandoeningen, zoals Diabetes, Astma, COPD en Hart- en Vaatziekten.

De praktijkondersteuner plant haar eigen spreekuur of er wordt op verzoek van de huisarts een afspraak bij haar ingepland.

Sinds 2015 zijn er ook 3 praktijkondersteuners GGZ werkzaam bij ons in de praktijk. De POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg) ondersteunt de huisarts bij kortdurende behandeling van mensen met psychische klachten of voor inschatting welk vervolgtraject nodig zal zijn voor verdere behandeling. Vanaf september 2017 is er een speciale POH-GGZ voor de jeugd die spreekuur doet in onze praktijk.

Bij afwezigheid

Als de praktijk gesloten is, zoals bij avond, nacht en in het weekend belt u met de Huisartsendienst Twente-Oost: 088-5551155.

Als we met vakantie of cursus zijn, kunt u voor dringende gevallen door ons eigen nummer (0541-512492) te bellen worden doorverbonden met de dienstdoende waarnemer. Dit gaat via een keuzemenu.

Nieuwe patiënten

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten: alleen in het kader van gezinshereniging nemen we nog patiënten aan. 

Medische verklaringen

Wij krijgen regelmatig verzoeken van patiënten om een verklaring in te vullen, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging. Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven over zijn of haar eigen patiënten. U kunt zelf de informatie geven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijk arts inschakelen of met uw toestemming informatie bij de huisarts opvragen.

Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).

Rekeningen

U heeft vrijwel nooit te maken met betalingen aan de praktijk. Wij sturen de nota's elektronisch naar de ziektekostenverzekeraar. Soms zult u daar achteraf nog een bericht over ontvangen van uw verzekeraar.

Privacyreglement

Onze praktijk heeft een privacyreglement. Mocht u gebruik willen maken van het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen dan kunt u gebruik maken van het volgende formulier:  Aanvraagformulier medische gegevens

Vertrouwen

Binnen onze praktijkvoering zijn er op jaarbasis naar schatting meer dan 10000 patiëntencontacten. De kans bestaat dan dat er vergissingen worden gemaakt.

Niets is vervelender dan dat dit soort zaken onbesproken blijven. Een patiënt kan hierdoor ontevreden of teleurgesteld over zijn. Dit is uiteraard erg vervelend voor de relatie tussen u en ons. Wij vinden het immers belangrijk dat er een goede (vertrouwens)band is tussen huisarts en de patient.

Heeft u een opmerking of klacht

U kunt uiteraard ergens ontevreden over zijn in het contact met (een van de medewerkers van) de huisartsenpraktijk. In veel gevallen is het het beste om hier mondeling direct melding van te maken tegenover de betreffende medewerker of een van de assistentes of huisartsen. Vaak kan uitspreken de lucht al klaren. Soms wilt u dat de ontevredenheid met een onafhankelijk persoon besproken wordt of wilt u een officiële klacht indienen. Dat kan op de volgende manieren:

-U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk of hier downloaden. Hier graag zo volledig mogelijk beschrijven wat er niet goed is gegaan. Dit formulier zal worden besproken met de klachtenfunctionaris van onze praktijk en u zult hier binnen 4 weken een reactie op ontvangen. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld stopt het hier.

-Stel dat u klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld binnen de praktijk bestaat er de mogelijkheid om een officiële klacht in de dienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente.

Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente
P/A HDT Oost
Postbus 1084
7500 BB Enschede

Zie ook: khtwente.nl 

Praktijkfolder

Veel van hetgeen op deze pagina staat, vindt u in onze praktijkfolder (te openen door op deze link te klikken).

Praktijk hoort bij HOED: