Verwijsbrief nodig?

Vaak vragen patiënten om een verwijsbrief voor een behandeling die al loopt bij de specialist. Dat is meestal niet nodig. Uitzonderingen zijn als de patiënt bij de specialist is ontslagen of als de verwijzing in eerste instantie voor een beperkte duur was afgegeven. Dat staat allemaal in de Zorgverzekeringswet, Artikel 14, lid 5. Als er echt wel zaken veranderd zijn in de toestand van de patiënt en als de specialist daarover geïnformeerd moet worden, is het wel handig als de huisarts daarover een brief maakt. Maar dat heeft niets te maken met regels.

Krijgt u een behandeling in de basis-GGZ en gaat u over naar de specialistische GGZ of andersom, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Dat staat duidelijk beschreven in een flyer van de overheid.

De verwijskaart, waar patiënten ook nog wel eens naar vragen, is al heel wat jaartjes geleden afgeschaft.