Levenseinde

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor het levenseinde. Je hoort vaak dat mensen greep willen krijgen, de regie willen houden en tevoren willen vastleggen wat ze wel of niet willen als ze ernstig ziek worden of gaan overlijden. U kunt over dit onderwerp een schat aan informatie vinden op Thuisarts.nl. Lees eventueel Levenseinde en euthanasie bij de site van de Rijksoverheid. U kunt uw wensen over het levenseinde natuurlijk bespreken met uw eigen huisarts. U kunt uw wensen laten vastleggen. Het is ook fijn als uw naasten op de hoogte zijn van uw wensen, opdat zij kunnen verwoorden wat uw wens zou zijn, als u het zelf niet meer goed kunt aangeven.

Corona en uw wensen

Tijdens de corona-uitbraak is er een speciale situatie vanwege tijd, afstand en ernst. Een patiënt met een corona-infectie heeft niet altijd genoeg tijd om te overleggen over zijn of haar persoonlijke wensen. De naasten worden op afstand gehouden wegens besmettingsgevaar en de ziekte kan zo ernstig verlopen dat opname op de intensive care met beademing wordt overwogen. Daarbij komt ook nog dat met patiënten die opgenomen worden, als het even kan, overlegd moet worden wat zij wel of niet willen. Dat maakt het allemaal toch weer anders dan wanneer je opgenomen wordt met een hartinfarct. Op Thuisarts.nl vindt u uitgebreide informatie specifiek over corona.

Als het zo ver zou komen

Het zijn vooral ouderen en kwetsbaren die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en die het grootste risico hebben om te overlijden. Voor hen komt de vraag wat de patiënt zelf het liefste wil op een heel ongunstig moment. De patiënt is al erg ziek. Er is weinig tijd om te overleggen. De dienstdoende huisarts is meestal geen bekende. Het ambulancepersoneel vraagt wat er moet gebeuren als het onderweg op een reanimatie aankomt. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis krijgt de patiënt alsnog de vraag wat zijn of haar wensen zijn: van een onbekende arts met een masker voor, op een onbekende plek, terwijl de patiënt te ziek is om na te denken. Overleg met naasten is lastig want de coronapatiënt wordt natuurlijk apart gehouden.

Kijk eens naar dit filmpje, Ik Wil het Anders.

Denk er over na

De meeste mensen die een corona-infectie krijgen, komen er gelukkig goed doorheen. Als je al kwetsbaar bent en zo ziek wordt, dat je een opname nodig hebt voor zuurstof of een nog intensievere behandeling, wordt het spannend. Misschien wilt u dan liever niet meer naar het ziekenhuis gaan of juist wel. Misschien weet u niet wat u wel wilt, maar wel wat u niet wilt. Bij een spoedgeval willen artsen in het ziekenhuis en de dienstdoende huisarts graag weten wat uw wensen zijn. Er wordt gevraagd

  • of u gereanimeerd zou willen worden
  • of u in een ziekenhuis opgenomen zou willen worden voor behandeling
  • of u opgenomen zou willen worden op een intensive care afdeling (IC)
  • of u beademd zou willen worden

Door er nu alvast over na te denken, maakt u het makkelijker voor u zelf en voor behandelaars als het onverhoopt eens spannend zou worden. Niet alleen als het om corona gaat trouwens.

- Reanimatie -

In Nederland heb je een behoorlijke kans om een reanimatie te overleven, zelfs met weinig of geen schade aan de hersenen. Toch hebben veel Nederlanders besloten dat ze niet gereanimeerd willen worden. Als u al ernstig ziek bent door een ernstige infectie, wordt het ook behoorlijk lastig om een reanimatie ongeschonden te overleven.

- Opname -

Een ziekenhuisopname: wilt u dat eigenlijk wel of heeft u besloten dat het dan voor u ophoudt? In het ziekenhuis krijgt u gewoon behandeling die voor u nodig is. Uiteindelijk moet u de virusinfectie zelf de baas worden. Als u thuis blijft, krijgt u ook behandeling maar dan zonder de zuurstof. Bij kortademigheid helpen we u natuurlijk.

- IC en beademing -

Een behandeling op de IC met beademing is heel erg zwaar en als je al kwetsbaar bent, is het de vraag of je daar fatsoenlijk uit komt. Voor vrij veel kwetsbare patiënten is behandeling op een IC met beademing geen optie. In het ziekenhuis zal men daar duidelijk over zijn. Niet omdat er geen plaats voor u is, maar omdat de IC dan voor u de slechtste plek is om te zijn. 

Wilsverklaring

U kunt uw wensen vastleggen in een wilsverklaring. Kijk daarvoor eens op Thuisarts.nl of op de site van de Rijksoverheid. Ook als u ooit al eens iets op papier heeft gezet, krijgt u natuurlijk dezelfde vragen over uw behandelwensen. U heeft immers het recht om van mening te veranderen.

Hoe verder 

U kunt het misschien niet allemaal zo snel bepalen, maar denkt u er eens over na. Bespreek het met uw omgeving of met uw huisarts. Als u er over wilt praten met uw huisarts, maak dan gewoon een afspraak. Ook in de coronacrisis is er tijd voor. Meestal is een gesprek over dit onderwerp ook prima over de telefoon te doen. Het kan zijn dat uw huisarts of een praktijkondersteuner u belt over dit onderwerp. Omdat het juist nu belangrijk is.

En toch nog even één ding. Vragen naar iemands wensen is niet bedoeld om patiënten te selecteren. Het gaat er niet om dat u niet naar het ziekenhuis mag of dat u een te grote last bent voor de zorg. Het gaat om uw wensen, over uw leven.