Levenseinde

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het bespreken van het levenseinde. Sommigen willen weten waar ze aan toe zijn, anderen willen bepalen hoe het einde zal lopen, weer anderen willen een document achterlaten bij de huisarts. U kunt overt dit onderwerp een schat aan informatie vinden op Thuisarts.nl. Lees eventueel Levenseinde en euthanasie bij de site van de Rijksoverheid. U kunt uw wensen over het levenseinde natuurlijk bespreken met uw eigen huisarts.

Corona en uw wensen

In 2020 is de corona-uitbraak over de wereld gekomen. Iedereen kan dagelijks de getallen in het nieuws zien. Vooral ouderen en kwetsbaren zijn degenen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en die het grootste risico hebben om te overlijden. Voor hen komt de vraag wat de patiënt zelf het liefste wil op een heel ongunstig moment. De patiënt is al erg ziek. Er is weinig tijd om te overleggen. Vaak is de betrokken huisarts niet eens een bekende. Het ambulancepersoneel vraagt wat er moet gebeuren als het op een reanimatie aankomt. Op de spoedafdeling van het ziekenhuis krijgt de patiënt alsnog de vraag wat zijn of haar wensen zijn. Van een onbekende arts met een masker voor, op een onbekende plek, terwijl de patiënt te ziek is om na te denken. Overleg met naasten is lastig want de coronapatiënt wordt natuurlijk apart gehouden. Dat maakt het allemaal toch weer anders dan wanneer je opgenomen wordt met een hartinfarct.

Kijk eens naar dit filmpje, Ik Wil het Anders.

We weten in de huisartsenpraktijk, dat veel mensen al hebben nagedacht over wat zij willen als ze ernstig ziek worden of misschien wel gaan overlijden. Gelukkig bespreken sommige patiënten die wensen al voordat ze ziek worden: met hun naasten, met de huisarts, soms met een notaris. Maar het is niet altijd voor iedereen eenvoudig om die wensen te formuleren. Het is best lastig om je voor te stellen hoe het zal zijn als je ernstig ziek wordt. Maak je de juiste keuze? Stel je voor dat je kunt genezen, ook al zeggen die dokters dat het heel lastig wordt?

Denk er over na

De meeste mensen die een corona-infectie krijgen, komen er gelukkig goed doorheen. Als je al kwetsbaar bent en zo ziek wordt, dat je een opname nodig hebt voor zuurstof of een nog intensievere behandeling, wordt het spannend. Sommige patiënten zullen dan liever niet meer naar het ziekenhuis gaan, anderen juist wel. De keuze ligt vooral bij de patiënt. Wat artsen in het ziekenhuis en de dienstdoende huisarts graag willen weten is, wat uw wensen zijn. Door er nu alvast over na te denken, maakt u het makkelijker voor u zelf en voor behandelaars als het onverhoopt eens spannend zou worden. Niet alleen als het om corona gaat trouwens. Op Thuisarts.nl vindt u uitgebreide informatie specifiek over corona.

Ook als u ooit al eens iets op papier heeft gezet, krijgt u natuurlijk dezelfde vragen over uw behandelwensen. U heeft immers het recht om van mening te veranderen. Wilt u nu iets vastleggen, kijk dan eens op de site van de Rijksoverheid. Als u er over wilt praten met uw huisarts, maak dan gewoon een afspraak. Ook in de coronacrisis is er tijd voor. Meestal is een gesprek over dit onderwerp ook prima over de telefoon te doen. Veel huisartsen kunnen ook nog videobellen.

Wat dokters vragen

Dokters willen graag weten hoe u denkt over reanimatie, ziekenhuisopname en opname op een intensive care (IC). In Nederland heb je een behoorlijke kans om een reanimatie te overleven, zelfs met weinig of geen schade aan de hersenen. Toch hebben aardig wat Nederlanders besloten dat ze niet gereanimeerd willen worden. Als u al ernstig ziek bent door een ernstige infectie, wordt het ook behoorlijk lastig om een reanimatie ongeschonden te overleven. Een ziekenhuisopname: wilt u dat eigenlijk wel of heeft u besloten dat het dan voor u ophoudt? Een behandeling op de IC met beademing is heel erg zwaar en als je al kwetsbaar bent, is het de vraag of je daar fatsoenlijk uit komt. U kunt het misschien niet allemaal zo snel bepalen, maar denkt u er eens over na. Bespreek het met uw omgeving of met uw huisarts.

Als u besluit om thuis te blijven, dan krijgt u natuurlijk gewoon zorg. En toch nog even één ding. Vragen naar iemands wensen is niet bedoeld om patiënten te selecteren. Het gaat er niet om dat u niet naar het ziekenhuis mag of dat u een te grote last bent voor de zorg. Het gaat om uw wensen, over uw leven.