Levenseinde

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het bespreken van het levenseinde. Sommigen willen weten waar ze aan toe zijn, anderen willen bepalen hoe het einde zal lopen, weer anderen willen een document achterlaten bij de huisarts. De overheid heeft er een stukje internet aan geweid. Lees Levenseinde en euthanasie bij de site van de Rijksoverheid. U kunt uw wensen over het levenseinde natuurlijk bespreken met uw eigen huisarts.