Diensten buiten praktijkuren

Als de dokter er niet is, kunt u altijd voor dringende gevallen een vervangende arts vinden. Als u de huisarts belt, zult u een tekst horen waarin staat hoe u verder moet handelen. Tijdens vakantie of cursus van de huisarts gaat u dan naar een vervangende arts van de huisartsengroep waartoe uw huisarts behoort.

Buiten praktijktijden neemt u contact op met de Centrale Huisartsenpost, ook wel Acutezorgpost genoemd: 0885551122. U moet daarmee een afspraak maken.

De dienstdoende apotheek van de streek is Apotheek Oldenzaal in het Gezondheidscentrum Oldenzaal. De apotheek is op iedere dag open tot 23.00 uur. 's Nachts kunt u voor medicijnen terecht in Dienstapotheek Midden-Twente in Hengelo en dienstapotheek Centrum Apotheek in Enschede.

Trefwoorden: