Corona en inzage in uw dossier

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

De meeste mensen hebben al eerder laten weten dat de huisartsenpost of een waarnemende huisarts de medische gegevens mag bekijken. Maar niet iedereen heeft de keuze gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van alle patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedpost van het ziekenhuis. Als u ooit toestemming voor inzage gaf, gold dat voorhen niet voor de spoedpost van het ziekenhuis.

Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of de spoedpost van het ziekenhuis. Er wordt op dat moment mondeling toestemming voor gevraagd en natuurlijk mag u die weigeren.

geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen

Misschien is dit het moment om een beslising te nemen of aan te passen. Wilt u nu een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

U mag ook aangeven dat u de inzage weigert. Dat is voor de huisarts ook fijn om te weten.

Na corona

Als de coronaperiode ooit voorbij is, wordt de tijdelijke maatregel weer teruggedraaid. Dat betekent voor degenen die ooit toestemming hebben gegeven, dat hun gegevens als voorheen alleen in te zien zijn door huisartsen: op de huisartrsenposf of in de waarneming voor de eigen huisarts. De inzage op de spoedposten van ziekenhuizen vervalt dan. De gegevens van degenen die nog steeds niet hebben aangegeven of ze toestemming geven, zijn dan weer niet ter inzage. De gegevens van degenen die inzage weigerden, blijven nog steeds niet in te zien.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.