LHV nieuws

Abonneren op feed LHV nieuws
Bijgewerkt: 13 min 7 sec geleden

Minister kondigt uitstel gespecificeerde toestemming aan

do, 17-10-2019, 12:57
Per juli 2020 zou het mogelijk moeten worden voor burgers om gespecificeerd te kunnen aangeven welke van hun medische gegevens gedeeld mogen worden met welke zorgverleners. Zo staat het in een wetsbepaling die komende zomer moest ingaan. De afgelopen jaren is uitgezocht hoe dat technisch en praktisch te regelen. Maar nu trekt minister Bruins de conclusie: invoering volgende zomer gaat niet lukken.
Categorieën: Medisch

Onvrijwillige zorg: belangrijke informatie voor u op een rij

do, 17-10-2019, 10:25
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste informatie, heeft de LHV een nieuw webdossier Onvrijwillige zorg samengesteld.
Categorieën: Medisch

Functiebeschrijving praktijkmanager in nieuwe FWHZ

do, 10-10-2019, 15:30
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd en kent nu 21 referentiefuncties. Nieuw in deze versie is de beschrijving van de functie van praktijkmanager. Heeft u een praktijkmanager in uw praktijk of wilt u met een praktijkmanager gaan werken? Dan geeft de handleiding u informatie over de functie-inhoud en inschaling van deze en andere functies.
Categorieën: Medisch

Regiobijeenkomsten zijn gestart - kom ook of volg het webinar

do, 10-10-2019, 12:09
Welke wijzigingen zijn er vanaf januari in de financiering en wat er verandert aan de inhoud van de huisartsenzorg. LHV-experts vertellen hierover tijdens de LHV-regiobijeenkomsten, waarvan de eerste maandag 7 oktober heeft plaatsgevonden. In dit bericht een blik op de inhoud en de mogelijkheid om aan te melden voor de overige bijeenkomsten of het webinar.
Categorieën: Medisch

Waarnemers en praktijkhouders in gesprek over samenwerking nu en in de toekomst

vr, 04-10-2019, 10:11
Op 24 september organiseerde LHV met LHV-Wadi – voorafgaand aan de Ledenraad – een themabijeenkomst over samenwerking in de vereniging en in de dagelijkse praktijk tussen alle ‘soorten’ huisartsen. Het gesprek ging over de uitdagingen voor de huisartsenzorg en de dynamiek die er binnen de beroepsgroep is ontstaan. De middag gaf goede input voor waar we binnen de LHV mee bezig zijn én voor hoe huisartsen regionaal gezamenlijk kunnen optrekken.
Categorieën: Medisch

LHV uit zorgen over gegevensuitwisseling in de zorg

do, 03-10-2019, 09:14
Op woensdag 9 oktober gaat de Tweede Kamer in debat met minister Bruins over gegevensuitwisseling in de zorg. De eerder aangekondigde nieuwe wetgeving op dit gebied is er nog niet, maar desalniettemin is er vanuit de huisartsenzorg genoeg dat om aandacht vraagt op dit vlak.
Categorieën: Medisch

Bent u klaar voor online inzage per 1 juli 2020?

wo, 02-10-2019, 09:26
Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om online hun medische gegevens in te kijken. Wat betekent dit voor u als huisarts? En als u praktijkhouder bent: welke stappen moet u dan zetten om online inzage binnen uw praktijk mogelijk te maken?
Categorieën: Medisch

InEen en LHV willen garanties van VGZ voor werkbaarheid en continuïteit diagnostiek

di, 01-10-2019, 17:03
InEen en LHV hebben veel verontrustende reacties ontvangen van huisartsen en huisartsenorganisaties op het VGZ inkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg 2020. Zij verwachten ongewenste effecten voor patiënten, voor huisartsgeneeskundige zorg en voor de zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsrelatie(s) op het gebied van diagnostiek in grote delen van het land.
Categorieën: Medisch

Tekort AVG-artsen belemmering voor huisartsenzorg in VG-instellingen

ma, 30-09-2019, 16:59
Er dreigt een probleem in de algemene medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zegt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die onderzoek deed naar de medische zorg in hun instellingen. LHV en InEen signaleren deze problemen ook, en zijn daarom in gesprek met VGN. Iedereen heeft immers recht op goede zorg.
Categorieën: Medisch

'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar

ma, 30-09-2019, 13:14
Om goed te kunnen declareren is het belangrijk om te weten of een patiënt een CIZ-indicatie heeft en of er sprake is van verblijf en behandeling in een Wlz-instelling. Sinds 20 juni 2019 is de dienst 'Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders' in VECOZO beschikbaar. Via deze dienst kunt u nagaan of een patiënt beschikt over een Wlz-indicatie. Ook kunt u zien of een patiënt voor verblijf en behandeling is opgenomen in een Wlz-instelling. Doordat huisartsen de status van hun patiënten kunnen controleren worden afwijzingen en/of onterechte declaraties voorkomen.
Categorieën: Medisch

Gevolgen wijzigingen kleine ondernemersregeling op kostenmaatschappen

ma, 30-09-2019, 12:24
Per 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting. In dit bericht leest u wat de consequenties zijn als u uw praktijkkosten deelt met collega’s via een kostenmaatschap. En let op: mogelijk moet u voor 1 november al stappen ondernemen richting de belastingdienst.
Categorieën: Medisch

Per 1 november eHerkenning verplicht voor ziekmeldingen bij UWV

do, 26-09-2019, 13:28
Heeft u personeel in dienst? Dan kunt u vanaf 1 november 2019 alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. Let op: heeft u personeel in dienst via een POT-overeenkomst, dan is eHerkenning nog niet mogelijk. Lees in dit bericht wat u dan moet doen.
Categorieën: Medisch

Uit de Ledenraad: modernisering LHV

do, 26-09-2019, 12:22
De LHV gaat aan de slag om de vereniging te moderniseren. Dat heeft de Ledenraad van de LHV op 24 september 2019 besloten. In dit traject moet aandacht zijn voor de samenwerking met andere huisartsenorganisaties, democratie en besluitvorming binnen de vereniging en de ledenbenadering. Lees meer over deze modernisering en de andere thema's die aan bod kwamen.
Categorieën: Medisch

Wet Arbeidsmarkt in Balans

di, 24-09-2019, 17:01
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wijzigt enkele belangrijke bepalingen in het arbeidsrecht. De verschillen tussen vast werk en flexwerk worden verkleind; flexwerk wordt duurder en ontslag van vaste krachten wordt iets eenvoudiger en minder duur. Belangrijk voor u als werkgever om rekening mee te houden.
Categorieën: Medisch

Ledenblad de Dokter, lees alvast over de nieuwe editie

vr, 20-09-2019, 09:36
Het oktobernummer van LHV-ledenblad de Dokter wordt donderdag 26 september bij alle leden thuisbezorgd. Manon Urff, huisarts in Sneek, las alvast het nieuwe nummer.
Categorieën: Medisch

Veel nadruk op regionale aanpak in begroting VWS 2020

wo, 18-09-2019, 16:04
In de VWS-begroting die onderdeel is van de Miljoenennota 2020 wordt aangekondigd dat het kabinet met een voorstel komt voor verbetering van de organisatie van het zorgstelsel. Ook wordt er veel verwacht van regionale plannen en aanpakken voor de grootste uitdagingen in de zorg. Er wordt weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek in de huisartsenzorg, waaronder werkdruk en huisartsentekorten.
Categorieën: Medisch

Handvatten voor duurzame samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen

wo, 18-09-2019, 13:48
Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten en Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben op woensdag 18 september de Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg. Medisch specialisten en huisartsen geven met deze handreiking concrete handvatten om te komen tot duurzame samenwerking. Minister Bruins: ‘Ik vind het een origineel idee van medisch specialisten en huisartsen om praktische handvatten te ontwikkelen om samenwerking te bevorderen. Dat is altijd goed. Ik leg een stapel exemplaren op mijn tafel en elke huisarts of specialist die ik over de vloer krijg geef ik er eentje mee.’
Categorieën: Medisch

LHV, NHG, VPH en InEen werken de kerntaken uit

do, 12-09-2019, 16:56
Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken.
Categorieën: Medisch

Doe op tijd uw aanvraag voor vervangend UZI-servercertificaat

vr, 06-09-2019, 11:28
Vanwege aangescherpte regels moeten bepaalde UZI-servercertificaten versneld worden vervangen. Mogelijk gebruikt ook uw praktijk UZI-servercertificaten, bijvoorbeeld als u bent aangesloten op de LSP. Als uw servercertificaat moet worden vervangen, dan heeft u van het CIBG hierover een brief ontvangen. Zorg dat u hier vóór 17 september actie op onderneemt.
Categorieën: Medisch

Goed voor elkaar

do, 05-09-2019, 13:23
Om in de huisartsenzorg werkgevers en werknemers verder te helpen met het praktisch vormgeven van ‘duurzaam inzetbaar’, bundelen de cao-tafel Huisartsenzorg (LHV, InEen, NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) hun krachten met het programma ‘Goed voor elkaar’.
Categorieën: Medisch

Pagina's