Medisch

Omgaan met warmte

Thuisarts.nl van het NHG - zo, 23-06-2019, 15:01
Het wordt de komende dagen erg warm. Thuisarts geeft tips hoe u uitdroging en oververhitting kunt voorkomen, ook in een Thuisarts-filmpje. 
Categorieën: Medisch

Nieuwe Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha van kracht

LHV nieuws - do, 20-06-2019, 00:00
De Ledenraad van de LHV en de achterban van de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Ook heeft de Ledenraad het principeakkoord voor de Cao Huisartsenzorg onderschreven. Dit betekent dat de nieuwe cao’s definitief zijn en alle afspraken vanaf nu gelden.
Categorieën: Medisch

Patiënt kan eind 2020 terecht bij huisarts voor pneumokokkenvaccinatie

LHV nieuws - wo, 19-06-2019, 15:00
Huisartsen gaan de pneumokokkenvaccinatie uitvoeren. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad, ondanks de hoge werkdruk van huisartsen. De belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts.
Categorieën: Medisch

Klachten door eikenprocessierups

Thuisarts.nl van het NHG - ma, 17-06-2019, 09:22
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten geven. Bijvoorbeeld jeuk of bultjes op de huid. Probeer contact met de rups te vermijden. 
Categorieën: Medisch

Energie-index huisvesting

LHV nieuws - do, 13-06-2019, 13:59
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Huisartspraktijken vallen ook onder de noemer “kantoorgebouw”. Dit betekent een energie-index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.
Categorieën: Medisch

Nieuwe handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis

LHV nieuws - do, 13-06-2019, 00:00
Ook zeer kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Dertien landelijke partijen waaronder de LHV publiceren ter ondersteuning de nieuwe handreiking Kwetsbare ouderen thuis.
Categorieën: Medisch

Het Roer Moet Om doet oproep voor samenhang in zorg

LHV nieuws - wo, 12-06-2019, 13:04
Met het pamflet ‘Zorg voor Samenhang’ vraagt huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om u om steun voor een oproep aan politiek en zorgsector om over oplossingen te gaan praten voor het gebrek aan samenhang in de zorg. HRMO pleit voor een landelijk, samenhangend plan, met ruimte voor regionale oplossingen.
Categorieën: Medisch

LHV: ‘Geen rol voor de huisarts bij onvrijwillige zorg’

LHV nieuws - wo, 12-06-2019, 08:53
Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) over nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg. De LHV en andere zorgorganisaties hebben zich steeds verzet tegen de invoering van deze wet per 1 januari 2020. De LHV heeft de minister laten weten grote zorgen te hebben omdat nog veel onduidelijk is. Hierdoor bestaat het risico dat u verantwoordelijk wordt voor zorg die niet tot uw deskundigheidsgebied hoort.
Categorieën: Medisch

Wmcz aangenomen door Eerste Kamer: hoe verder?

LHV nieuws - do, 06-06-2019, 13:40
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) is aangenomen door de Eerste Kamer. De zeggenschap van patiënten wordt geformaliseerd door zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in te stellen. In dit bericht leest u welke stappen de LHV nog gaat zetten, voordat er mogelijk iets van u wordt verwacht.
Categorieën: Medisch

Heeft uw praktijk voordeel van de veranderde regeling voor de BTW?

LHV nieuws - do, 06-06-2019, 13:20
Verricht u als huisarts ook BTW–belaste prestaties zoals keuringen? En past u nu de Kleine Ondernemersregeling (KOR) toe? Let dan op: de KOR gaat per 1 januari 2020 wijzigen. Meer hierover leest u in ons memo.
Categorieën: Medisch

Huisartsen kunnen in regiocoalities aan de slag met online inzage

LHV nieuws - do, 06-06-2019, 13:09
Afgelopen week is de VWS-subsidieregeling ingegaan voor het LHV-NHG-InEen-programma OPEN. Dat betekent dat speciaal gevormde regionale coalities van huisartsen van start kunnen. Zij zorgen dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage kunnen bieden aan patiënten. Als huisarts kunt u zich bij zo’n coalitie aansluiten, dan gaan zij ook voor u aan de slag.
Categorieën: Medisch

Huisartsenkringen werken toe naar 1 LHV

LHV nieuws - di, 04-06-2019, 14:55
Onder de noemer “1 LHV” hebben we binnen de vereniging het afgelopen jaar gewerkt aan nadere samenwerking en afspraken tussen en met de Huisartsenkringen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke belofte aan alle leden, het “basistakenpakket” dat iedere Kring in zijn eigen gebied invulling geeft. Zo is voor alle leden helder wat de LHV en hun regionale Kring voor hen doen.
Categorieën: Medisch

Eikenprocessierups

Thuisarts.nl van het NHG - di, 28-05-2019, 09:05
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten geven. Bijvoorbeeld jeuk of bultjes op de huid. Probeer contact met de rups te vermijden. 
Categorieën: Medisch

Op naar een letselvrije jaarwisseling!

LHV nieuws - vr, 24-05-2019, 00:00
De LHV staat vierkant achter de oproep van Politie Nederland aan het kabinet om dit jaar te zorgen dat de jaarwisseling écht veilig en feestelijk kan verlopen. Wij zijn dan ook een van de vele ondertekenaars van de grote advertentie die vandaag in het AD verscheen.
Categorieën: Medisch

Adviezen bij wormen

Thuisarts.nl van het NHG - do, 23-05-2019, 11:16
Wormpjes komen veel voor bij kinderen. Ze geven jeuk, vooral 's nachts. Was de handen altijd na toiletbezoek en vóór het eten, knip de nagels kort en gebruik elke dag een schone handdoek en schoon ondergoed.
Categorieën: Medisch

NPA volgt visie Kwaliteitsbeleid met nieuwe kwaliteitsnormen

LHV nieuws - do, 23-05-2019, 09:38
De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) herziet de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 zal de inhoud van de audit voor NPA er daardoor anders uit zien. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen.
Categorieën: Medisch

LHV en LAD bereiken principeakkoord Cao Hidha

LHV nieuws - do, 23-05-2019, 09:25
Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van Hidha’s zowel in 2019 als in 2020 met 3% wordt verhoogd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over overwerk, vergoedingen en functiewaardering.
Categorieën: Medisch

Goed voor uw hart, goed voor uw hersenen

Thuisarts.nl van het NHG - zo, 19-05-2019, 19:59
Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie verlagen. Wat goed is voor uw hart, is ook goed voor uw hersenen. Zoals genoeg bewegen en stoppen met roken.
Categorieën: Medisch

Wetsvoorstel inzage verzekeraars in dossiers ingetrokken

LHV nieuws - do, 16-05-2019, 16:09
Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg’ in te trekken. Dat is goed nieuws, want de LHV had bezwaren tegen dit voorstel. Hierin staat namelijk dat zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden medische dossiers van verzekerden kunnen inzien, zonder toestemming daarvoor van de betreffende patiënten.
Categorieën: Medisch

Zondag 19 mei: Wereld Huisartsen Dag

LHV nieuws - do, 16-05-2019, 13:05
Op zondag 19 mei is het Wereld Huisartsen Dag. Een dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor het mooie en belangrijke vak dat u als huisarts heeft. Een goed initiatief van de World Organisation of Family Doctors (WONCA), waar de LHV bij is aangesloten. Dit jaar is het thema ‘caring for you for the whole of your life’.
Categorieën: Medisch

Pagina's

Abonneren op huisartsoldenzaal.nl aggregator - Medisch